Ponosni član ISSA

Ponosni smo što smo poslali član ISSA "The Worldwide Cleaning Industry Association"

više o ISSA saznajte na http://www.issa.com/

ec-h2o tehnologija

• ec-H2OTM počinje kao obična voda i završava kao obična voda.
• ec-H2O eliminira utjecaj tradicionalnih kemikalija za čišćenje na okoliš.
• ec-H2O upotrebljava do 70% manje vode u odnosu na uobičajene načine pranja.